Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով 3000 драм
Արյան խումբ/ռեզուս գործոն 2000 драм
Մեզի ընդհանուր անալիզ, 10 պարամետր (20 րոպեից) 2000 драм
Մեզի ընդհանուր անալիզ նստվածքի միկրոսկոպիայով 2000 драм
Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու 3000 драм
Միզասեռական օրգանների արտադրության միկրոսկոպիա (քսուք) 3000 драм
Քսուքի բջջաբանական հետազոտություն Պապանիկոլաուի մեթոդով (PAP-թեստ) 5000 драм
PAP-թեստ (հեղուկային բջջաբանություն) 10000 драм
Սպերմագրամմա 6000 драм
5000 драм
10000 драм
ՈՒՌՈՖԼՈՈՒՄԵՏՐԻԱ (Մեզի հոսքի արագության գնահատական (Urodin 1000)) 5000 драм

Բիլիռուբին ընդհանուր/ուղիղ по 1000 драм
AST (GOT) - Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1500 драм
ALT (GOT) - Ալանինամինոտրանսֆերազա 1500 драм
ALP - Հիմնային ֆոսֆատազա 1500 драм
GGT - Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա 1500 драм
LDH - Լակտատդեհիդրոգենազա 1500 драм
Lactate - Լակտատ 2000 драм
CHOE - Խոլինէստերազա 4000 драм
TP - Ընդհանուր սպիտակուց (մեզ, շիճուկ) 1000 драм
ALB - Ալբումին (մեզ, շիճուկ) 1000 драм
CREA - Կրեատինին (մեզ) 1000 драм
UREA - Միզանյութ, միզանյութի ազոտ (մեզ, շիճուկ) 1000 драм
Uric Acid - Միզաթթու 2000 драм
u-ALB - Միկրոալբումին (մեզ) 5000 драм
Oxalate - Օքսալատներ (օրական մեզում) 6000 драм
Cytrate - Ցիտրատ (օրական մեզում, պլազմա) 3000 драм
Cys-C - Ցիստատին C (ԿՖԱ վաղ մարկեր) (շիճուկ) 4000 драм
Reberg test Մեզում և շիճուկում կրեատինինի հարաբերակցություն 2000 драм
ALB/CREA Մեզում ալբումինի հարաբերությունը կրեատինինի նկատմամբ 6000 драм
ACP Թթու ֆոսֆատազա, ընդհանուր/պրոստատիկ 2000 драм
Pepsinogen I Պեպսինոգեն I 5000 драм
Pepsinogen II Պեպսինոգեն II 5000 драм
Pepsinogen I / II Պեպսինոգենների հարաբերակցություն I / II 10000 драм
Gastrin Գաստրին 5000 драм
Gastrin 17 Գաստրին 17 8000 драм
HB pil Հելիկոբակտեր պիլորի IgG 5000 драм
α-AMYL Ալֆա-ամիլազա (մեզ, շիճուկ) 1500 драм
LIP Լիպազա 4000 драм
C-Pept. С-Պեպտիդ 6000 драм
Ins - Ինսուլին 6000 драм
Proins - Պրոինսուլին 6000 драм
Lep - Լեպտին 5000 драм
Cal protect - Ֆեկալ կալպրոտեկտին 10000 драм

Chol.tot - Խոլեսթերին ընդհանուր 1000 драм
Chol HDL - Խոլեսթերին – ԲԽԼՊ 2000 драм
Chol LDL - Խոլեսթերին – ՑԽԼՊ 2500 драм
TRIG - Եռգլիցերիդներ 2000 драм
APO LIP. B - Ապոլիպոպրոտեին В 5000 драм
APO LIP. A1 - Ապոլիպոպրոտեին А1 5000 драм

TROP - Տրոպոնին I 7000 драм
CK-nac - Կրեատինկինազա (NAC-ակտ.) 2000 драм
CK-MB-nac - Կրեատինկինազա MB (NAC- ակտ.) 4000 драм
HCY - Հոմոցիստեին 9000 драм
NT-Pro-BNP - Ուղեղային նատրիումա-ուրետիկ հորմոն 25000 драм
Plavix RT Թ - րոմբոցիտների ագրեգացիա-plavix resistense test 25000 драм
Aspirin RT - Թրոմբոցիտների ագրեգացիա -aspirin resistence test 25000 драм
Digoxin - Դիգոքսին 6000 драм

THR - Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՊԹԻ 1000 драм
APTT - Ակտ. մասնակի թրոմբինային ժամանակ 1000 драм
FG - Ֆիբրինոգեն 2500 драм
TT - Թրոմբինային ժամանակ 1000 драм
D-Dimer - Դ-Դիմեր (թրոմբոստ./ֆիբրինոլիզի ցուցանիշ) 7000 драм
Protein C - Պրոտեին С 7000 драм
Protein С/S - Պրոտեին С/S 7000 драм
AT. III - Հակաթրոմբին III 7000 драм
ReaLeiden - V գործոնի ռեզիստենտությունը պրոտեին С-ի նկատմամբ 6000 драм
F VIII - Գործոն VIII (Հեմոֆիլիա A և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) 6000 драм
F IX - Գործոն IX (Հեմոֆիլիա В և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) 6000 драм
FXIII - Գործոն XIII. Ֆիբրին-ստաբիլիզ. գործոնի ակտիվացում 6000 драм
Willebrant test - Վիլլեբրանդի գործոնի ակտիվություն 10000 драм
Агренам - Թրոմբոցիտների ագրեգացիոն ակտիվություն 10000 драм

Na - Նատրիում (շիճուկ) 1000 драм
K - Կալիում (շիճուկ) 1000 драм
Ca tot. - Կալցիում ընդհանուր (շիճուկ) 1000 драм
Ca I - Կալցիում իոնիզացված (շիճուկ) 1500 драм
IPH - Անօրգանական ֆոսֆոր (շիճուկ) 2000 драм
CL - Քլորիդ (շիճուկ) 1000 драм
Mg - Մագնեզիում (շիճուկ) 1500 драм
Cu - Պղինձ (շիճուկ/մեզ) по 6000 драм
Zn - Ցինկ (շիճուկ/մեզ/սպերմա) по 6000 драм

GLU - Գլյուկոզա 1000 драм
HbA1C - Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (А1с ֆրակցիա) 4000 драм
FRAM - Ֆրուկտոզամին 3000 драм
C-Pept. - С-Պեպտիդ 6000 драм
Ins - Ինսուլին 6000 драм
Proins - Պրոինսուլին 6000 драм
Lep - Լեպտին 5000 драм
Homa-IR - Ինսուլինռեզիստենտության հաշվարկային թեստ -- драм

Heps 25 - Հեպսիդին 25 (ակտիվ.) 16000 драм
Iron - Շիճուկի երկաթ 2000 драм
TIBS - Շիճուկի ընդհանուր երկաթկապող ունակություն 2000 драм
Ferritin - Ֆերիտին 5000 драм
Transferin - Տրանսֆերիտին 5000 драм

25 (OH) Vit. D - Վիտամին Դ հիդրոքսի 9000 драм
Vit. B12 - Վիտամին В12 6000 драм
Vit. B9 - Վիտամին В9 (Ֆոլիաթթու) 6000 драм

β-crossLaps - Կոլագենի С-ծայրային տելոպեպտիդներ 1 տիպ 7000 драм
N-MID-ost. - N-ծայրային (1-43) օստեոկալցինի տարր 7000 драм
Total P1NP - Պրոկոլագենի ամինո-թերմ. պեպտիդ 1 տիպ 10000 драм
PTH - Պարաթիրեոիդային հորմոն (ինտակտ) 8000 драм
Vit.-D tot. - 25-OH Վիտամին D 9000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 драм

TSH - Թիեոտրոպ հորմոն 5000 драм
T3 - Տրիյոդթիրոնին 5000 драм
T3 free - Տրիյոդթիրոնին ազատ 5000 драм
T4 - Թիրոքսին 5000 драм
T4 free - Թիրոքսին ազատ 6000 драм
TG-Ab - Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ 6000 драм
TP-Ab - Թիրեոիդ պերոքսիդազայի հակամարմիններ 6000 драм
TSHR Ab - TSH ռեցեպտորի հակամարմիններ (խթանող) 12000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 драм

LH - Լյուտեինիզացնող հորմոն 5000 драм
FSH - Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն 5000 драм
AMH - Հակա-Մյուլերի հորմոն 10000 драм
PRL - Պրոլակտին 5000 драм
M-PRL - Մակրոպրոլակտին 8000 драм
E2 - Էստրադիոլ 5000 драм
E3 free - Էստրիոլ ազատ 6000 драм
PROG - Պրոգեսթերոն 5000 драм
17-OH PROG - 17-OH Պրոգեսթերոն 6000 драм
HCG Beta - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին (բետա ենթամիավոր) 5000 драм
TEST - Տեստոստերոն 5000 драм
TEST free - Տեստոստերոն ազատ 5000 драм
TEST bioav. - Տեստոստերոն կենսահասանելի 11000 драм
TEST DH - 5-ալֆա-դիհիդրոտեստոստերոն 6000 драм
DHEA - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 6000 драм
DHEA-S - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 5000 драм
SHBG - Սեռական-հորմոնները կապող գլոբուլին 5000 драм
SPERM Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 драм
ОVAR Ab - Ձվարանների բջիջների հակածինների հակամարմիններ 5000 драм
PLGF - Աճի ընկերքային գործոն 10000 драм
Inhibin A - Ինհիբին А 9000 драм
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм

ՍՊԵՐՄՈԳՐԱՄԱ 6000 драм
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
CITR - Ցիտրատ սերմնային պլազմայում 2000 драм
FRUCT Ֆրուկտոզա սերմնային պլազմայում 3000 драм
Zn Ցինկ սերմնային պլազմայում 6000 драм
α-G Ալֆա-Գլիկոզիդազա 8000 драм
ACP - Թթու ֆոսֆատազա (ընդհանուր/պրոստատիկ) по 2000 драм
Sperm Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 драм
ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԱԶՈՈՍՊԵՐՄԻԱ)
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
AZF - Y-քրոմոսոմի AZF-լոկուսի միկրոդելեցիաներ 6000 драм
CFTR - Մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբրան ռեգուլյատորի գենի պոլիմորֆիզմներ (20 մուտացիաներ) 35000 драм
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՇՌ)
Սեպտոսկրին: Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 16000 драм
Androf.scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 драм
Androflor - Անդրոֆլոր, Տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 драм

PAPP-A Հղիության հետ ասոցացված ընկ. սպիտակուց А (PAPP-A) 6000 драм
HCG β-free - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (ազատ Β-ենթամիավոր.) 5000 драм
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին 5000 драм
β-HCG - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (β-ենթամիավոր) 5000 драм
Е3 free - Էստրիոլ կապ. 6000 драм
Inhibin A - Ինհիբին А 9000 драм

CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
RF - Ռևմատոիդ գործոններ (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
ASO - Հակաստրեպտոլիզին-О (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
Anti-CCP - Ցիկլ. ցիտրուլիրացված պեպտիդների հակամարմիններ 10000 драм
Anti-MCV - Մոդիֆ. ցիտրուլ. վիմենտինի հակամարմիններ 10000 драм
ANA-screen - Հակամիջուկային հակամարմիններ 7500 драм
dsDNA Ab - Երկպարույր DNA հակամարմիններ 7500 драм
HLA B27 - Ալլել 278 B մարդու հիստոհամատեղելիության գլ. բաղադրիչ 10000 драм
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին 5000 драм
CIC - Շրջանառող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 драм
Anti RNP/Sm - Ռիբոնուկլեոպրոտեիդային համալիրի հակամարմիններ 7500 драм
Anti Scl70 - Հակասկլերոդերմալ հակամարմիններ (Scl70) 7500 драм
ANCA - Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ 7500 драм

CEA - Քաղցկեղային սաղմնային հակածին 5000 драм
SCC - Տափակաբջջային կարցիոնմայի հակածին 12000 драм
CA 125 - Քաղցկեղային հակածին 125 (ձվարանների մարկեր) 10000 драм
HE4 - Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 15000 драм
NSE - Նեյրոն-սպեցիֆիկ էնոլազա 10000 драм
Pro GRP - Մանրբջջային բրոնխոծին քաղցկեղի մարկեր 12000 драм
CYFRA - Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 19 12000 драм
CA 15-3 - Քաղցկեղային հակածին 15-3 (կրծքագեղձի մարկեր) 10000 драм
CA 19-9 - Քաղցկեղային հակածին 19-9 (ՍԱՏ մարկեր) 10000 драм
CA 72-4 - Քաղցկեղային հակածին 72-4 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 драм
CA 242 - Քաղցկեղային հակածին 242 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 драм
PSA tot. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ընդհանուր) 5000 драм
PSA fr. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 7000 драм
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 драм
Prot-S100 - Սպիտակուց-S100 10000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 драм
HCG - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին 5000 драм
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին 5000 драм
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին (ուռուցքների ռեցիդիվի ցուցանիշ) 5000 драм
FOBT - Կղանք՝ թաքնված արյան որոշման համար 2000 драм

Իմունոգլոբուլին Е (IgE ընդհանուր պուլ.) 5000 драм
Ինհալյացիոն ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 драм
Սննդային ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 драм
Սպացիֆիկ IgE ալերգենների նկատմամբ Ciprofloxacin 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Amoxicilin 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Acitylsalicylic 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Procaine (novokain) 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Articaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Bupivacaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Benzocaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Mepivacaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lidocaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Gluten 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lactose 12000 драм

AKTG - Անդրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 5000 драм
CORA - Կորտիզոլ 6000 драм

REN - Ռենինը արյան պլազմայում 8000 драм
ACE - Անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտ 4000 драм
ALD - Ալդոստերոնը արյան պլազմայում 7000 драм

ADH - Վազոպրեսին (հակադիուրետիկ հորմոն) 15000 драм

ADR, N-ADR - Ադրենալին, Նորադրենալին (շիճ./մեզ) 48000 драм
ՄԵՏԱՆԵՊՐԻՆ, N-METANEPHRINE- Метанефрин,Норметанефрин (сыв.) 30000 драм
VMA - Վանիլիլնուշաթթու (շիճ./մեզ) 7000 драм

STH - Աճի հորմոն (սոմատոտրոպին) 8000 драм
IGF-1 - Սոմատոմեդին, աճի ինսուլինանման գործոն 8000 драм
IGHBP-3 - Աճի ինսուլինանման գործոն կապող սպիտակուց 3 10000 драм

Ig M/A/G - Իմունոգլոբուլին М / A / G по 4000 драм
CIC - Շրջանառվող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 драм
C3 - С3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 драм
C4 - С4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 драм

Chl. tr - Խլամիդիա trachomatis 7000 драм
Myc.h - Միկոպլազմա hominis 7000 драм
Myc. g - Միկոպլազմա genitalium 7000 драм
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum 7000 драм
Trich. v. - Տրիխոմոնադա vaginalis 7000 драм
Gard. v. - Գարդներելա vaginalis 7000 драм
NG - Neisseria հոնորեա 7000 драм
HSV 1+2 - Հերպեսի վիրուս 1+2 7000 драм
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս 7000 драм
TOXO - Տոքսոպլազմա (Toxoplasma gondii) 7000 драм
EBV - Էպշտեյն-Բարի վիրուս (ինֆեկց. մոնոնուկլեոզ) 7000 драм
Cand. alb. - Կանդիդա ալբիկանս 7000 драм
Lyst. мon. - Լիստերիա մոնոցիտոգենեզ 7000 драм
V-Z. V. - Սև ծաղիկի վիրուս (Varicella-zoster) 7000 драм
Myc. tub. - Թոքախտ 7000 драм
Femoflor - Ֆեմոֆլոր, կանանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 25000 драм
Androflor - Անդրոֆլոր, տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 драм
Andr. scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 драм
Man's h. - Տղամարդու առողջություն Սեպտոսկրին՝ Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 16000 драм
HPV 16/18 - Պապիլոմավիրուս 16/18 տիպի (ԱՎՔ բարձր ռիսկ) 7000 драм
HPV 31/33 - Պապիլոմավիրուս 31/33 տիպի (ԱՎՔ միջին ռիսկ) 7000 драм
HPV 6/11 - Պապիլոմավիրուս 6/11 տիպի (ԱՎՔ չափավոր ռիսկ) 7000 драм
HPV complex - Պապիլոմավիրուս համալիր (6,11,16,18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56,58,59) տիպերի 8000 драм
HPV dif - Պապիլոմավիրուս համալիր տիպերի տարբերակմամբ՝ 6/11/16/18/31/33 14000 драм
HPV dif/quant - Պապիլոմավիրուս (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 35, 51, 56, 26, 39, 59, 66) տիպավորում և քան. որոշում 25000 драм
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ
HBV - Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում 6000 драм
HBV Q - Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում 40000 драм
HBV - Հեպատիտ B (գենատիպավորում, A, B, C, D) 40000 драм
HCV - Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում 10000 драм
HCV Q - Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում 50000 драм
HCV - Հեպատիտ C (գենատիպավորում 1,2,3,4,5,6) 50000 драм
IL28B Ինտերլեյկին 28В 6000 драм

CMV - Ցիտոմեգալովիրուս IgM/IgG по 5000 драм
CMV avid - Ցիտոմեգալովիրուս IgG, avidity 12000 драм
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum IgA/IgG по 5000 драм
Myc.h - Միկոպլազմա hominis IgA/IgG по 5000 драм
HSV 1 - Հերպես 1 IgM/IgG по 5000 драм
HSV 2 - Հերպես 2 IgM/IgG по 5000 драм
HSV 1,2 avid - Հերպես 1,2 IgG, avidity 12000 драм
CHL. tr - Խլամիդիա Tr. IgM/IgG по 5000 драм
RUB. - Ռուբելա IgM/IgG по 5000 драм
TOXO - Տոքսոպլազմա IgM/IgG по 5000 драм
TOXO avid - Տոքսոպլազմա IgG, avidity 12000 драм
TORCH - Կոմպլեքս TOXO + RUB. + CMV + HSV 15000 драм
HIV Ag/Ab - Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, P24Ag & total Abs to HIV-1+2 including subtype O 6000 драм
HB pil - Հելիկոբակտեր պիլորի IgG 5000 драм
BR-RB - Բրուցելա-Rose Bengal 2000 драм
SIPH TPHA - Սիֆիլիս 3000 драм
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
HAV Հեպ. А IgM/IgG 5000 драм
HBS Ag Հեպ. B Ag (մակերեսային Ag) 5000 драм
HB screen - Հեպ. B սկր. (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) 8000 драм
HCV - Հեպ. C IgG (2 միջուկային Ag+2 ոչ կառուցվածքային Ag) 5000 драм

ADA Ադենոզին դեզամինազա (պլևրալ հեղուկ) 5000 драм

Արյուն (ստերիլություն) Դասական/Էքսպրես 6000 (7օր) / 20000 (1-3 օր)
Ցանքս (մեզ/կղանք) Դասական/Էքսպրես 6000 (5օր) / 18000 (1-2 օր)
Ցանքս (էյակուլյատ, պրոստատիկ արտազատուկ, ուռոգենիտալ արտադրություն, պունկտատներ, վերքերի լվացումներ, ականջներից/աչքերից արտադրություն, խորխ, կոկորդի, բկանցքի, լնդերի, լեզվի, էպիդերմիսի քերուկ, կրծքի կաթ Դասական/Էքսպրես 6000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (1-2 օր)
Դիսբակտերիոզ Դասական/Էքսպրես 9000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (3 օր)
E. coli O157:H7 հակածնի որոշման բակ. ախտորոշում (կղանք ) 8000 դրամ (1 օր)
Yersinia  (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Listeria (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Clostridium difficile (կղանք) 4000 դրամ (3 օր)
Streptococcus agalactiae (B խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ) 4000 դրամ (4 օր)
Ռեսպիրատոր ադենովիրուս (բկանցք, քսուք) 10000 դրամ (1 օր)
Էնտերովիրուս/Ռոտովիրուս/Ադենովիրուս (կղանք) 10000-ական դրամ (1 օր)
FOBT (կղանք՝ թաքնված արյան համար) 2000 դրամ (1 օր)
Helicobacter Pylori (կղանք, հակածին) 5000 դրամ (1 օր)
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ urealit + ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ hom + զգայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ (9 անվանում) 15000 - դրամ (1 օր)
ՍՆԿԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԱՏԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱ - Եղունգներ, մազեր, էպիդերմիս 3000-ական դրամ

Քերուկ դեմոդեքսի համար (միկրոսկոպիա) 3000 драм
ՀԵԼՄԻՆՏՈՍԿՈՊԻԱ կղանք, պերիանալ շրջանի քերուկ (միկրոսկոպիա) 2000 драм
Լյամբլիա հակածին (կղանք) 6000 драм
Ասկարիդա IgG (արյուն) 4000 драм
Լյամբլիա IgG+IgM+IgA (արյուն) 6000 драм
Էխինոկոկ IgG (արյուն) 4000 драм

PKU - Ֆենիլկետոնուրիա 5000 драм

Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով 3000 драм
Արյան խումբ/ռեզուս գործոն 2000 драм
Մեզի ընդհանուր անալիզ, 10 պարամետր (20 րոպեից) 2000 драм
Մեզի ընդհանուր անալիզ նստվածքի միկրոսկոպիայով 2000 драм
Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու 3000 драм
Միզասեռական օրգանների արտադրության միկրոսկոպիա (քսուք) 3000 драм
Քսուքի բջջաբանական հետազոտություն Պապանիկոլաուի մեթոդով (PAP-թեստ) 5000 драм
PAP-թեստ (հեղուկային բջջաբանություն) 10000 драм
Սպերմագրամմա 6000 драм
ՈՒՌՈՖԼՈՈՒՄԵՏՐԻԱ (Մեզի հոսքի արագության գնահատական (Urodin 1000)) 5000 драм
Chol.tot - Խոլեսթերին ընդհանուր 1000 драм
Chol HDL - Խոլեսթերին – ԲԽԼՊ 2000 драм
Chol LDL - Խոլեսթերին – ՑԽԼՊ 2500 драм
TRIG - Եռգլիցերիդներ 2000 драм
APO LIP. B - Ապոլիպոպրոտեին В 5000 драм
APO LIP. A1 - Ապոլիպոպրոտեին А1 5000 драм
TROP - Տրոպոնին I 7000 драм
CK-nac - Կրեատինկինազա (NAC-ակտ.) 2000 драм
CK-MB-nac - Կրեատինկինազա MB (NAC- ակտ.) 4000 драм
HCY - Հոմոցիստեին 9000 драм
NT-Pro-BNP - Ուղեղային նատրիումա-ուրետիկ հորմոն 25000 драм
Plavix RT Թ - րոմբոցիտների ագրեգացիա-plavix resistense test 25000 драм
Aspirin RT - Թրոմբոցիտների ագրեգացիա -aspirin resistence test 25000 драм
Digoxin - Դիգոքսին 6000 драм
THR - Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՊԹԻ 1000 драм
APTT - Ակտ. մասնակի թրոմբինային ժամանակ 1000 драм
FG - Ֆիբրինոգեն 2500 драм
TT - Թրոմբինային ժամանակ 1000 драм
D-Dimer - Դ-Դիմեր (թրոմբոստ./ֆիբրինոլիզի ցուցանիշ) 7000 драм
Protein C - Պրոտեին С 7000 драм
Protein С/S - Պրոտեին С/S 7000 драм
AT. III - Հակաթրոմբին III 7000 драм
ReaLeiden - V գործոնի ռեզիստենտությունը պրոտեին С-ի նկատմամբ 6000 драм
F VIII - Գործոն VIII (Հեմոֆիլիա A և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) 6000 драм
F IX - Գործոն IX (Հեմոֆիլիա В և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) 6000 драм
FXIII - Գործոն XIII. Ֆիբրին-ստաբիլիզ. գործոնի ակտիվացում 6000 драм
Willebrant test - Վիլլեբրանդի գործոնի ակտիվություն 10000 драм
Агренам - Թրոմբոցիտների ագրեգացիոն ակտիվություն 10000 драм
Na - Նատրիում (շիճուկ) 1000 драм
K - Կալիում (շիճուկ) 1000 драм
Ca tot. - Կալցիում ընդհանուր (շիճուկ) 1000 драм
Ca I - Կալցիում իոնիզացված (շիճուկ) 1500 драм
IPH - Անօրգանական ֆոսֆոր (շիճուկ) 2000 драм
CL - Քլորիդ (շիճուկ) 1000 драм
Mg - Մագնեզիում (շիճուկ) 1500 драм
Cu - Պղինձ (շիճուկ/մեզ) по 6000 драм
Zn - Ցինկ (շիճուկ/մեզ/սպերմա) по 6000 драм
GLU - Գլյուկոզա 1000 драм
HbA1C - Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (А1с ֆրակցիա) 4000 драм
FRAM - Ֆրուկտոզամին 3000 драм
C-Pept. - С-Պեպտիդ 6000 драм
Ins - Ինսուլին 6000 драм
Proins - Պրոինսուլին 6000 драм
Lep - Լեպտին 5000 драм
Homa-IR - Ինսուլինռեզիստենտության հաշվարկային թեստ -- драм
Heps 25 - Հեպսիդին 25 (ակտիվ.) 16000 драм
Iron - Շիճուկի երկաթ 2000 драм
TIBS - Շիճուկի ընդհանուր երկաթկապող ունակություն 2000 драм
Ferritin - Ֆերիտին 5000 драм
Transferin - Տրանսֆերիտին 5000 драм
25 (OH) Vit. D - Վիտամին Դ հիդրոքսի 9000 драм
Vit. B12 - Վիտամին В12 6000 драм
Vit. B9 - Վիտամին В9 (Ֆոլիաթթու) 6000 драм
β-crossLaps - Կոլագենի С-ծայրային տելոպեպտիդներ 1 տիպ 7000 драм
N-MID-ost. - N-ծայրային (1-43) օստեոկալցինի տարր 7000 драм
Total P1NP - Պրոկոլագենի ամինո-թերմ. պեպտիդ 1 տիպ 10000 драм
PTH - Պարաթիրեոիդային հորմոն (ինտակտ) 8000 драм
Vit.-D tot. - 25-OH Վիտամին D 9000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 драм
TSH - Թիեոտրոպ հորմոն 5000 драм
T3 - Տրիյոդթիրոնին 5000 драм
T3 free - Տրիյոդթիրոնին ազատ 5000 драм
T4 - Թիրոքսին 5000 драм
T4 free - Թիրոքսին ազատ 6000 драм
TG-Ab - Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ 6000 драм
TP-Ab - Թիրեոիդ պերոքսիդազայի հակամարմիններ 6000 драм
TSHR Ab - TSH ռեցեպտորի հակամարմիններ (խթանող) 12000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 драм
LH - Լյուտեինիզացնող հորմոն 5000 драм
FSH - Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն 5000 драм
AMH - Հակա-Մյուլերի հորմոն 10000 драм
PRL - Պրոլակտին 5000 драм
M-PRL - Մակրոպրոլակտին 8000 драм
E2 - Էստրադիոլ 5000 драм
E3 free - Էստրիոլ ազատ 6000 драм
PROG - Պրոգեսթերոն 5000 драм
17-OH PROG - 17-OH Պրոգեսթերոն 6000 драм
HCG Beta - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին (բետա ենթամիավոր) 5000 драм
TEST - Տեստոստերոն 5000 драм
TEST free - Տեստոստերոն ազատ 5000 драм
TEST bioav. - Տեստոստերոն կենսահասանելի 11000 драм
TEST DH - 5-ալֆա-դիհիդրոտեստոստերոն 6000 драм
DHEA - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 6000 драм
DHEA-S - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 5000 драм
SHBG - Սեռական-հորմոնները կապող գլոբուլին 5000 драм
SPERM Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 драм
ОVAR Ab - Ձվարանների բջիջների հակածինների հակամարմիններ 5000 драм
PLGF - Աճի ընկերքային գործոն 10000 драм
Inhibin A - Ինհիբին А 9000 драм
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
ՍՊԵՐՄՈԳՐԱՄԱ 6000 драм
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
CITR - Ցիտրատ սերմնային պլազմայում 2000 драм
FRUCT Ֆրուկտոզա սերմնային պլազմայում 3000 драм
Zn Ցինկ սերմնային պլազմայում 6000 драм
α-G Ալֆա-Գլիկոզիդազա 8000 драм
ACP - Թթու ֆոսֆատազա (ընդհանուր/պրոստատիկ) по 2000 драм
Sperm Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 драм
ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԱԶՈՈՍՊԵՐՄԻԱ)
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 драм
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
AZF - Y-քրոմոսոմի AZF-լոկուսի միկրոդելեցիաներ 6000 драм
CFTR - Մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբրան ռեգուլյատորի գենի պոլիմորֆիզմներ (20 մուտացիաներ) 35000 драм
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՇՌ)
Սեպտոսկրին: Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 16000 драм
Androf.scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 драм
Androflor - Անդրոֆլոր, Տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 драм
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
RF - Ռևմատոիդ գործոններ (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
ASO - Հակաստրեպտոլիզին-О (լատեքս-ագգլ.) 1500 драм
Anti-CCP - Ցիկլ. ցիտրուլիրացված պեպտիդների հակամարմիններ 10000 драм
Anti-MCV - Մոդիֆ. ցիտրուլ. վիմենտինի հակամարմիններ 10000 драм
ANA-screen - Հակամիջուկային հակամարմիններ 7500 драм
dsDNA Ab - Երկպարույր DNA հակամարմիններ 7500 драм
HLA B27 - Ալլել 278 B մարդու հիստոհամատեղելիության գլ. բաղադրիչ 10000 драм
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին 5000 драм
CIC - Շրջանառող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 драм
Anti RNP/Sm - Ռիբոնուկլեոպրոտեիդային համալիրի հակամարմիններ 7500 драм
Anti Scl70 - Հակասկլերոդերմալ հակամարմիններ (Scl70) 7500 драм
ANCA - Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ 7500 драм
CEA - Քաղցկեղային սաղմնային հակածին 5000 драм
SCC - Տափակաբջջային կարցիոնմայի հակածին 12000 драм
CA 125 - Քաղցկեղային հակածին 125 (ձվարանների մարկեր) 10000 драм
HE4 - Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 15000 драм
NSE - Նեյրոն-սպեցիֆիկ էնոլազա 10000 драм
Pro GRP - Մանրբջջային բրոնխոծին քաղցկեղի մարկեր 12000 драм
CYFRA - Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 19 12000 драм
CA 15-3 - Քաղցկեղային հակածին 15-3 (կրծքագեղձի մարկեր) 10000 драм
CA 19-9 - Քաղցկեղային հակածին 19-9 (ՍԱՏ մարկեր) 10000 драм
CA 72-4 - Քաղցկեղային հակածին 72-4 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 драм
CA 242 - Քաղցկեղային հակածին 242 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 драм
PSA tot. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ընդհանուր) 5000 драм
PSA fr. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 7000 драм
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 драм
Prot-S100 - Սպիտակուց-S100 10000 драм
CTN - Կալցիտոնին 8000 драм
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 драм
HCG - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին 5000 драм
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին 5000 драм
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին (ուռուցքների ռեցիդիվի ցուցանիշ) 5000 драм
FOBT - Կղանք՝ թաքնված արյան որոշման համար 2000 драм
Իմունոգլոբուլին Е (IgE ընդհանուր պուլ.) 5000 драм
Ինհալյացիոն ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 драм
Սննդային ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 драм
Սպացիֆիկ IgE ալերգենների նկատմամբ Ciprofloxacin 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Amoxicilin 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Acitylsalicylic 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Procaine (novokain) 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Articaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Bupivacaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Benzocaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Mepivacaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lidocaine 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Gluten 12000 драм
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lactose 12000 драм
AKTG - Անդրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 5000 драм
CORA - Կորտիզոլ 6000 драм
REN - Ռենինը արյան պլազմայում 8000 драм
ACE - Անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտ 4000 драм
ALD - Ալդոստերոնը արյան պլազմայում 7000 драм
ADH - Վազոպրեսին (հակադիուրետիկ հորմոն) 15000 драм
ՄԵՏԱՆԵՊՐԻՆ, N-METANEPHRINE- Метанефрин,Норметанефрин (сыв.) 30000 драм
ADR, N-ADR - Ադրենալին, Նորադրենալին (շիճ./մեզ) 48000 драм
VMA - Վանիլիլնուշաթթու (շիճ./մեզ) 7000 драм
STH - Աճի հորմոն (սոմատոտրոպին) 8000 драм
IGF-1 - Սոմատոմեդին, աճի ինսուլինանման գործոն 8000 драм
IGHBP-3 - Աճի ինսուլինանման գործոն կապող սպիտակուց 3 10000 драм
Ig M/A/G - Իմունոգլոբուլին М / A / G по 4000 драм
CIC - Շրջանառվող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 драм
C3 - С3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 драм
C4 - С4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 драм
Chl. tr - Խլամիդիա trachomatis 7000 драм
Myc.h - Միկոպլազմա hominis 7000 драм
Myc. g - Միկոպլազմա genitalium 7000 драм
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum 7000 драм
Trich. v. - Տրիխոմոնադա vaginalis 7000 драм
Gard. v. - Գարդներելա vaginalis 7000 драм
NG - Neisseria հոնորեա 7000 драм
HSV 1+2 - Հերպեսի վիրուս 1+2 7000 драм
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս 7000 драм
TOXO - Տոքսոպլազմա (Toxoplasma gondii) 7000 драм
EBV - Էպշտեյն-Բարի վիրուս (ինֆեկց. մոնոնուկլեոզ) 7000 драм
Cand. alb. - Կանդիդա ալբիկանս 7000 драм
Lyst. мon. - Լիստերիա մոնոցիտոգենեզ 7000 драм
V-Z. V. - Սև ծաղիկի վիրուս (Varicella-zoster) 7000 драм
Myc. tub. - Թոքախտ 7000 драм
Femoflor - Ֆեմոֆլոր, կանանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 25000 драм
Androflor - Անդրոֆլոր, տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 драм
Andr. scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 драм
Man's h. - Տղամարդու առողջություն Սեպտոսկրին՝ Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 16000 драм
HPV 16/18 - Պապիլոմավիրուս 16/18 տիպի (ԱՎՔ բարձր ռիսկ) 7000 драм
HPV 31/33 - Պապիլոմավիրուս 31/33 տիպի (ԱՎՔ միջին ռիսկ) 7000 драм
HPV 6/11 - Պապիլոմավիրուս 6/11 տիպի (ԱՎՔ չափավոր ռիսկ) 7000 драм
HPV complex - Պապիլոմավիրուս համալիր (6,11,16,18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56,58,59) տիպերի 8000 драм
HPV dif - Պապիլոմավիրուս համալիր տիպերի տարբերակմամբ՝ 6/11/16/18/31/33 14000 драм
HPV dif/quant - Պապիլոմավիրուս (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 35, 51, 56, 26, 39, 59, 66) տիպավորում և քան. որոշում 25000 драм
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ
HBV - Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում 6000 драм
HBV Q - Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում 40000 драм
HBV - Հեպատիտ B (գենատիպավորում, A, B, C, D) 40000 драм
HCV - Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում 10000 драм
HCV Q - Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում 50000 драм
HCV - Հեպատիտ C (գենատիպավորում 1,2,3,4,5,6) 50000 драм
IL28B Ինտերլեյկին 28В 6000 драм
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս IgM/IgG по 5000 драм
CMV avid - Ցիտոմեգալովիրուս IgG, avidity 12000 драм
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum IgA/IgG по 5000 драм
Myc.h - Միկոպլազմա hominis IgA/IgG по 5000 драм
HSV 1 - Հերպես 1 IgM/IgG по 5000 драм
HSV 2 - Հերպես 2 IgM/IgG по 5000 драм
HSV 1,2 avid - Հերպես 1,2 IgG, avidity 12000 драм
CHL. tr - Խլամիդիա Tr. IgM/IgG по 5000 драм
RUB. - Ռուբելա IgM/IgG по 5000 драм
TOXO - Տոքսոպլազմա IgM/IgG по 5000 драм
TOXO avid - Տոքսոպլազմա IgG, avidity 12000 драм
TORCH - Կոմպլեքս TOXO + RUB. + CMV + HSV 15000 драм
HIV Ag/Ab - Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, P24Ag & total Abs to HIV-1+2 including subtype O 6000 драм
HB pil - Հելիկոբակտեր պիլորի IgG 5000 драм
BR-RB - Բրուցելա-Rose Bengal 2000 драм
SIPH TPHA - Սիֆիլիս 3000 драм
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
HAV Հեպ. А IgM/IgG 5000 драм
HBS Ag Հեպ. B Ag (մակերեսային Ag) 5000 драм
HB screen - Հեպ. B սկր. (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) 8000 драм
HCV - Հեպ. C IgG (2 միջուկային Ag+2 ոչ կառուցվածքային Ag) 5000 драм
ADA Ադենոզին դեզամինազա (պլևրալ հեղուկ) 5000 драм
Արյուն (ստերիլություն) Դասական/Էքսպրես 6000 (7օր) / 20000 (1-3 օր)
Ցանքս (մեզ/կղանք) Դասական/Էքսպրես 6000 (5օր) / 18000 (1-2 օր)
Ցանքս (էյակուլյատ, պրոստատիկ արտազատուկ, ուռոգենիտալ արտադրություն, պունկտատներ, վերքերի լվացումներ, ականջներից/աչքերից արտադրություն, խորխ, կոկորդի, բկանցքի, լնդերի, լեզվի, էպիդերմիսի քերուկ, կրծքի կաթ Դասական/Էքսպրես 6000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (1-2 օր)
Դիսբակտերիոզ Դասական/Էքսպրես 9000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (3 օր)
E. coli O157:H7 հակածնի որոշման բակ. ախտորոշում (կղանք ) 8000 դրամ (1 օր)
Yersinia  (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Listeria (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Clostridium difficile (կղանք) 4000 դրամ (3 օր)
Streptococcus agalactiae (B խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ) 4000 դրամ (4 օր)
Ռեսպիրատոր ադենովիրուս (բկանցք, քսուք) 10000 դրամ (1 օր)
Էնտերովիրուս/Ռոտովիրուս/Ադենովիրուս (կղանք) 10000-ական դրամ (1 օր)
FOBT (կղանք՝ թաքնված արյան համար) 2000 դրամ (1 օր)
Helicobacter Pylori (կղանք, հակածին) 5000 դրամ (1 օր)
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ urealit + ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ hom + զգայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ (9 անվանում) 15000 - դրամ (1 օր)
ՍՆԿԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԱՏԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱ - Եղունգներ, մազեր, էպիդերմիս 3000-ական դրամ
Քերուկ դեմոդեքսի համար (միկրոսկոպիա) 3000 драм
ՀԵԼՄԻՆՏՈՍԿՈՊԻԱ կղանք, պերիանալ շրջանի քերուկ (միկրոսկոպիա) 2000 драм
Լյամբլիա հակածին (կղանք) 6000 драм
Ասկարիդա IgG (արյուն) 4000 драм
Լյամբլիա IgG+IgM+IgA (արյուն) 6000 драм
Էխինոկոկ IgG (արյուն) 4000 драм
PKU - Ֆենիլկետոնուրիա 5000 драм
REN - Ռենին I9-83G/A 6000 драм
AGT - Անգիոտենզինոգեն T704C (Met235Thr) 6000 драм
AGT - Անգիոտենզինոգեն C521T (Thr174Met) 6000 драм
ACE - Անգիոտենզինոգեն կոնվ. ֆերմենտ Alu Ins/Del 6000 драм
AGTR-1 - Անգիոտենզին II տիպի 1 ռեց. A1166C 6000 драм
AGTR-2 - Անգիոտենզին II տիպի 2 ռեց. G1675A 6000 драм
BDKRB2 - Բրադիկինինի B2 ռեց. Ins/Del 6000 драм
NOS3 - Ազոտի սինտ. օքս. էնդոթել G894T 5000 драм
NOS3 - Ազոտի սինտ. օքս. էնդոթել T-786C 5000 драм
32.000 դրամ
HLA - B27 Մարդու հիստոհամատեղելիության 27B գլ. համալիրի ալելի գենոտիպ. 10000 драм
JAK2 - Յանուս Կինազա-2 գենի սոմատ. մուտ. 1849G/T(617V/F) 6000 драм
FI - Գործոն I, Ֆիբրինոգեն 455 G/A 6000 драм
FII - Գործոն II, Պրոթրոմբին 20210 G/A 6000 драм
FV - Գործոն V, Պրոակցելերին 1691 G/A 6000 драм
FVII - Գործոն VII, Պրոկոնվերտին 10976 G/A 6000 драм
FXII - Գործոն XII, Հագեմանի գործոն C46T 6000 драм
FXIII - Գործոն XII, Ֆիբրին-ստաբ. գործոն G103T 6000 драм
PAI-1 - Պլազմինոգենի ակտիվատորի ինգ. 675 4G/5G 6000 драм
ITGA2 - Ինտեգրին 2 807C/T 6000 драм
ITGB3 - Ինտեգրին 3 1565T/C 6000 драм
JAK2 - Յանուս-կինազա-2 1849G/T Val617Phe 6000 драм
35․000 դրամ
MTHFR ՄՏԳՖ-ռեդուկտազա 677C/T 6000 драм
MTHFR ՄՏԳՖ-ռեդուկտազա A1298C 6000 драм
MTRR - Մեթիոնինսինտազա ռեդուկտազա 66 A/G 6000 драм
MTR - Մեթիոնինսինտազա 2756 A/G 6000 драм
SLC19A1 - Ֆոլատների տրանսպորտերա A80G 6000 драм
18․000 դրամ
IL10 - Ինտերլեյկին 10 C (-592)A 6000 драм
IL10 - Ինտերլեյկին 10 G (-1082)A 6000 драм
IL6 - Ինտերլեյկին 6 C (-174)G 6000 драм
TNFb - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն բետա G (+252)A 6000 драм
TNFа - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա A (-308)G 6000 драм
TNFа - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա A (-238)G 6000 драм
21․000 դրամ
6000 драм
6000 драм
6000 драм
6000 драм
6000 драм
6000 драм
6000 драм
6000 драм
CHEK2-Check Point Kinase 2 ivs2+1 G/A 6000 драм
42․000 դրամ